שידור חי

מתנגן עכשיו

Title

Artist

Background

אהרון רזאל בלהיט מרגש: "שיחת לילה עם רב שלמה"

נכתב על ידי ב- 28/10/2015


unnamed
20 שנה אחרי מותו זוכה הרב המרקד, הרב שלמה קרליבך לעדנה מוזיקלית גדולה. ברבים מבתי
הכנסת בעולם מתפללים ע"פ לחנים שכתב, הופעות רבות מתארות את פס הקול של חייו, והיצירה
סביב העשייה שלו רק מתגברת.
אהרן רזאל הספיק לסיים במהלך שירותו הצבאי תואר שני במוסיקה קלאסית ולא פגש את ר שלמה
מעולם בחייו )!( אך המפגש עם ניגוניו, אישיותו ותורתו של קרליבך כשנה לאחר פטירתו חולל מהפך
בכל תפיסת עולמו. בהשראת רבו החדש אהרן מחליט לנטוש את ספסלי האקדמיה )למורת רוחם של
סגל המורים( ולצאת עם גיטרה למסע. מסע מוסיקאלי יהודי שבו הניגון, קירוב לבבות והשמחה של
אמונה ממלאים את עולמו, מסע שנמשך עד היום…
ובכן, בלילה גשום אחד, חוזר אהרון משבע ברכות שבו שר יחד עם עשרות רבות של תלמידי ישיבות
את ניגוני קרליבך, מגיע לביתו נפעם מעוצמת החוויה ומרגיש דחף לכתוב בפעם הראשונה מכתב
אישי למורו ורבו הרוחני לספר לו, לשוחח אתו, לשאול אותו …"מה הסוד שלך?"
אהרון רזאל שרואה ברב קרליבך מורה למוזיקה, ושואב ממנו לא מעט השראה, למד להכיר במשך
השנים את רוחב היריעה ואת גודש היצירה. הם לא נפגשו פיזית מעולם, אבל הערכה הרבה שרחש
אהרון הצעיר לרב שלמה, הפך אותו לתלמיד מוזיקלי מובהק. וכך, בתום אירוע שבע ברכות
שהשתתף אהרון רזאל יחד עם עשרות תלמידי ישיבות קדושות, כשהוא משתאה על מה שנעשה
בדור האחרון עם המוזיקה של רבי שלמה, התיישב אהרון רזאל בלילה ע"מ לכתוב לרבו ומורו
המוזיקלי, מכתב.
השיר "שיחת לילה עם רב שלמה", הפך להמנון מרגש על האיש ועל שיטתו המוזיקלית, התורנית
והחברתית. מילות השיר/ המכתב מקפלות בתוכן את כל המחשבות של אהרון.
ְו ָל ָמה ַה ִּׁשיִּׁרים ֶׁש ְלָך ָכל ָכְך ְש ֵמי ִּׁמִּׁיים?
ִּׁכי ֹלא ֶׁה ְח ַש ְב ָת ֶׁאת ַע ְצ ְמָך ְל ַמ ְל ִּׁחין ָחשּוב.
ֹלא ָרַד ְפ ָת ַאֲחֵרי ְל ִּׁהי ִּׁטים ְכמֹו ַר ִּׁבים. ָהִיי ָת ִּׁצּנֹור.
ְמֻח ָבר ְי ִּׁשירֹות ְלֵהיַכל ַהְּנִּׁגיָנה ַה ִּׁמ ְסתֹוִּׁרי.
ָר ִּׁצי ָת ִּׁל ְפתֹּ ַח ֶׁאת ַהֵלב ֶׁשל ָהעֹו ָלם.
ְלָה ִּׁשיב ְיהּוִּׁדים ַה ַבְי ָתה, ְלָה ִּׁשיב ֶׁלב ָבִּׁנים ַעל ֲאבֹו ָתם,
ְלַהְרבֹות ָשלֹום בָ עֹולָ ם.
השיר "שיחת לילה עם רב שלמה" הוקלט בעברית ובאנגלית, והוא משולב באלבום העשירי של רזאל.
אלבום עם זווית אישית יותר, פנימית, שנוגעת במקורות ההשראה שלו כבר מתחילת הדרך.


דעות הגולשים
  1. מיכל   ב-   31/10/2015 שעה 19:29

    מדהים. מרגש עד דמעות.
    אהרון אתה יכול להיות סמוך ובטוח שאתה ואחיך יונתן עושים את זה כמו שצריך ובדרך הנכונה – לפחות כמו ר' שלמה… מלאים שמחה ואהבה לזולת – יישר כוחכם!

השאר תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם.* שדות מסומנים הם חובה